Hoogbegaafdheid is in ons onderwijs een algemeen herkend en erkend kenmerk van leerlingen. Hoogbegaafde leerlingen hebben gerichte begeleiding en een passend onderwijsaanbod nodig. De Tweemaster biedt aan hoogbegaafde leerlingen, die hierop getoetst zijn, een programma aan voor hoogbegaafde leerlingen in samenwerking met het Fortes Lyceum en gymnasium Camphusianum, scholen van voortgezet onderwijs van Stichting OVO. Gediagnostiseerde hoogbegaafde leerlingen volgen met dit programma hun eigen leerplan. De begeleiding wordt verzorgd door de coördinator hoogbegaafdheid, mevrouw Marike Brandenburg.

Ook is De Tweemaster sinds april 2015 aspirant-lid Begaafdheidsprofielschool. Begaafdheidsprofielscholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. Dit is herkenbaar door:

· een zorgvuldige intake en plaatsing van de leerling, mede gebaseerd op brede diagnostische kennis;

· een ruim inhoudelijk aanbod binnen een flexibel programma voor dit type leerling;

· zorgvuldige begeleiding van deze groep leerlingen;

· bereidheid de aanwezige expertise te delen met ouders en met andere scholen in de regio.