Wij vinden een goed pedagogisch klimaat zeer belangrijk. Dat uit zich in aandacht voor normen en waarden die we vanuit de identiteit van de school belangrijk vinden. Wij vinden de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang om zo een volwaardig mens te worden. Een vriendelijk en veilig klimaat, met structuur en regelmaat, draag daar aan bij. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. De school voert een anti-pesten beleid dat is beschreven in het anti-pestprotocol. Klik op onderstaande afbeelding om het anti-pestrprotocol te openen.