De Tweemaster is een kleine openbare school in de binnenstad van Gorinchem met een persoonlijke benadering naar zowel kinderen als ouders. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen op school. Wij werken met moderne methodes om uitdagend en stimulerend onderwijs te geven. Doelgericht wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen: van taal tot sociaal-emotionele ontwikkeling, van motoriek tot creativiteit en van wereldorientatie tot rekenen. We zijn een school met goede resultaten.

De Tweemaster is Begaafdheidsprofielschool en biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding voor hoogbegaafde leerlingen.

Op De Tweemaster volgen wij het continurooster. Op school wordt tussen de middag gezamenlijk gegeten onder begeleiding van de eigen meester of juf. Het samen eten is gezellig en bevordert de sociale ontwikkeling.

Goed contact tussen ouders en school vinden wij belangrijk. Twee keer per jaar vinden er rapportgesprekken plaats. Tussentijds kunt u ons altijd aanspreken om een afspraak in te plannen. Ouders helpen bij diverse activiteiten op school en de ouderraad is erg actief. Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond georganiseerd en door het jaar heen zijn er voortgangsgesprekken over de ontwikkeling van uw kind. Natuurlijk is tussentijds contact altijd mogelijk.